Fjas og fanteri kan være nettopp det din neste arbeidsøkt trenger

Nicebreakers

Jeg er lidenskapelig opptatt av fjas og tull, og opplever at det har en undervurdert kraft, særlig i workshopsammenheng. Det finnes en mengde ulike øvelser og leker til dette formålet som kan brukes i workshopper, men det kan være vanskelig å komme på noen på stående fot.

For å bøte på min egen stadig vekk tilkortkommende hukommelse, begynte jeg å lage en samling av gode oppvarmingsøvelser og (N)ice-breakers som vi bruker i Nice. Det vokste til å bli en samling som kunne brukes av hele Nice, og når vi først var i gang så kunne vi like godt la flere dra nytte av det!

Øvelser som dette fyller i hovedsak fire funksjoner, slik jeg ser det. Jeg har følgelig delt dem inn i fire hovedgrupper: Bli kjent-øvelser, bli løs i snippen-øvelser, bli komfortabel med å tegne-øvelser, og bli klar for idégenerering-øvelser.  De er ofte litt overlappende:

Bli kjent-øvelser

Bli-kjent øvelsene handler naturlig nok om å bli kjent med hverandre, for å skape et miljø med nok sosial trygghet til at folk tør å utfolde seg kreativt og bidra med sin kompetanse. Å ta seg tid til å bli kjent med hverandre skaper tilknytning, til hverandre og til selve prosjektet.

Det gjør det lettere å se hverandres perspektiver og komme til enighet sammen. Særlig i tverrfaglige samarbeid kan det være avgjørende at deltakerne er villige til å se problemstillinger fra andres synspunkt. Også når deltakerne er godt kjent fra før, kan det likevel være nyttig å sjekke inn med folks humør og dagsform for å vite hvor man har hverandre.

Bli komfortabel med å tegne-øvelser

Tegning trenger ikke å være kunst. I en workshop og i samarbeidskontekst, så er målet nesten aldri å skape noe som er vakkert å se på. Vi trenger derimot tegning fordi det er et utrolig effektivt og anvendelig verktøy for å tenke bedre selv, og å tenke bedre sammen. Vi har store begrensninger på hvor mye informasjon vi klarer å prosessere av gangen, men ved å tegne, kan vi flytte noe av den mentale lasten over på papiret. Da kan vi heller bruke kapasiteten på å evaluere og bygge videre på det vi har fått ned på arket. Da er det ikke så farlig at det ser pent ut, men at tegningen inneholder informasjon som er nyttig. Tegning er derfor en utrolig effektiv måte å luke ut misforståelser og logiske brister, fordi man tvinges til å konkretisere det man tenker og snakker om.

Det er med andre ord viktig å bryte barrieren med å sette penn til papir.

Mange tegneøvelser fokuserer på å varme opp hånden og teknikken på tegningen, men for funksjonell, kommunikativ tegning er det viktigere å venne seg til å tegne på en måte som kommuniserer f.eks et poeng, en handling eller en logikk.

Bli løs i snippen-øvelser

Dette er kanskje den tilsynelatende mest fjollete kategorien, men ikke noe mindre viktig av den grunn. Å være kreativ og løsningsorientert handler etter min oppfatning mye om å slippe opp hemninger og la innfallene sine få slippe ut av hjernen og over i virkeligheten. Det stemmer også ganske godt med hjerneforskning om improvisasjon. Om man trener på improvisasjon, så har det en påvirkning på to ulike deler av den prefrontale cortexen. Den dorsolaterale prefrontale cortexen får redusert aktivitet, mens den mediale frontale cortexen øker i aktivitet. Den dorsolaterale prefrontale cortexen er litt som en indre kritiker, som stopper deg fra å si eller gjøre ting før du har tenkt på konsekvensene. Den mediale cortexen er derimot knyttet til kreativitet og språk.

Blodtilførselen i hjernen flytter seg altså til der hvor du er kreativ i stedet for der hvor du er redd for å gjøre feil.

For en workshop blir det antagelig for voldsomt å begynne med rendyrket improvisasjonsteater, men det finnes mange fine oppvarmingsleker som man kan låne derfra for å dytte folk over i et «ja, og..» tankemønster og få kreativiteten i gang.

Oppvarming til idégenerering

I tillegg til de andre øvelsene har vi noen som er spesielt egnet som opptakten til en skikkelig runde idégenerering. I tillegg til å få i gang kreativiteten kan de hjelpe til å forebygge at man går i idéfeller eller blir sittende fast i samme spor, og innstille deltakerne på hva som er viktige kriterier eller egenskaper for en god løsning.

Det finnes selvsagt en hel hurv med ulike øvelser man kan bruke i tillegg til disse, men dette er noen av de som vi bruker ofte eller liker godt i Nice, og som kanskje kan være til inspirasjon. De lever også litt sitt eget organiske liv med tilpasninger og endringer etterhvert som det er behov for det eller vi føler for å prøve noe nytt. Hvis du bruker dem og gjør endringer eller varianter som også funker bra vil vi gjerne høre om det!

 

Og for de som har vært med hele veien hit: svaret på emoji-quiz eksemplet er Titanic.

mina portrett