Den nye nasjonale satsningen på arbeidsmiljø

Arbeidsmiljøportalen

 • Arbeidstilsynet
 • Offentlig
 • Digital
 • 2019 – 2020
Hvordan kan vi redusere arbeidsrelatert sykefravær ved å hjelpe norske virksomheter til å jobbe kunnskapsbasert og forebyggende med arbeidsmiljø?

Bakgrunn

Arbeidsmiljøportalen en del av en ny nasjonal sastning på kunnskapsbasert og forebyggende arbeidsmiljøarbeid. Målet med satsningen er å redusere arbeidsrelatert sykefravær i Norge med 10%, ved å få et kunnskapsbasert og enhetlig fokus på på arbeidsmiljøarbeidet.

“Arbeidsmiljø handler først og fremst om hvordan arbeidet utføres og mindre om sosiale goder som kake og kaffe” – Pål Molander, tidligere direktør i STAMI

Formålet med portalen var å  gi virksomheter et bransjespesifikt kunnskapsgrunnlag og verktøy for å forbedre eget arbeidsmiljø, gjennom én etatsfelles nettressurs

 • Arbeidstilsynet
 • NAV
 • Statens Institutt for Arbeidsmiljøforskning (STAMI)
 • Petroleumstilsynet

Den største utfordringen i prosjektet var derfor å legge grunnlaget for et produktivt samarbeid mellom fire etater med store forskjeller, og oppnå enighet om en felles løsning.

For å gjøre portalen nyttig, sømløs og oppgaveorientert for brukerne, måtte interne ulikheter løses bak fasaden

Hvordan få fire ulike etater, med ulikt formål, kulturer og tilnærminger til å enes om en felles løsning?

Prosess

Portalen måtte inneholde alle de ulike etatenes arbeidsmiljørelaterte tjenester, med alt fra veivisningsenheter, tilsyn fra arbeidstilsynes, til innloggede tjenester hos NAV, statistikkverktøyet NOA og en rekke andre. Det var derfor avgjørende å få jobbet sammen, og få innspill fra alle aktører. Dette gjorde vi ved å holde en rekke workshops, intervjuer og ved å utarbeide ulike konseptforslag for å gjøre mer konkrete vurderinger av hvordan forskjellige løsninger kan fungere.

 

Samtidig er det kritisk å holde fokus på sluttbrukerens opplevelse, og ikke bli for oppslukt av interne hensyn. Vi hadde derfor 80 ulike sesjoner med tidligfase prototyping, testing, kvalitative intervjuer med brukere og eksperter, samt brukbarhetstesting.

Bilde av en stor kartskisse av en tjeneste

Utarbeiding av konsepter

Resultater

Første utgave av arbeidsmiljøportalen ble lansert i desember 2020, og videreutvikles fortløpende.

 

Koordineringen og kartleggingen som ble gjort i forbindelse med denne portalen, har ikke bare vært avgjørende for selve portalen, men har også dannet grunnlaget for videre samarbeid mellom de ulike etatene og aktørene i satsingen for øvrig.

 

Nice har vært essensiell for å fasilitere prosessen, designet både portalen og arbeidstilsynets verktøy i portalen, og vært design lead for et team bestående av ressurser fra Nice, Bouvet og Variant.

Vårt bidrag

 • Bruker-research
 • Remote og onsite brukertesting
 • Ekspertevaluering
 • Konseptutvikling
 • Workshop og forankring
 • Stakeholderanalyser
 • Tjenestekartlegging
 • Forankring, forankring & forankring