Verktøy for optimering av produksjonsprosesser

De skjulte verdiene i sensordata

  • Solutionseeker
  • Energi
  • Digital
  • 2015 – 2018
Hvordan kan man bedre utnytte verdien i industrielle data? Vi jobbet med SolutionSeeker for å designe verktøy som lar ekspertbrukere analysere og identifisere sammenhenger i store tidsserier sensordata.

Om prosjektet

Solutionseeker er et teknologiselskap med tyngde innen optimering, data science og maskinlæring som jobber med å sammenstille og analysere store mengder industrielle rådata fra fysiske assets. Nice har samarbeidet med Solutionseeker gjennom flere år for å oversette tung domenekspertise til brukervennlige digitale løsninger. Gjennom samarbeidet har vi bl.a. hjulpet å designe kjerneproduktet ProductionCompass, et verktøy for å hjelpe produksjonsingeniører å overvåke og optimere produksjonsprosesser. 

Testing av verktøyene for å forstå arbeidsflyten til en produksjonsingeniør

Selv om stordata har gjort sitt inntog i energibransjen, har det ikke alltid hjulpet å skille signalet fra støyen. Prosesser er ofte tungt instrumentert og overvåket, men veien er lang fra mengder rådata til et bilde som hjelper menneskene bak prosessene til å ta bedre og mer datadrevne beslutninger. 

 

Vi jobbet bevisst med hvordan data kan visualiseres for hjelpe brukerne å håndtere kompleksitet ved å synliggjøre mønstre i dataene og å gi et oversiktsbilde i sanntid. Samtidig jobbet vi med å gi brukerne selv nye muligheter til å jobbe med dataene, fra å bygge egne visualiseringer til å generere rapporter.

Moduler for datavisualisering og analyse.

Vårt bidrag

  • Konseptutvikling
  • Design av brukergrensesnitt
  • Retningslinjer for design og datavisualisering
  • Brukerinvolvering og brukertesting av løsninger