Arbeidsverktøy ved sykehuset

Design av medisinske kvalitetsregistere

  • HEMIT
  • Helse
  • Digital
  • 2016 – 2017
Hvordan kan designmetodikk bidra til å skape bedre arbeidsverktøy for ansatte ved sykehusene?

Bakgrunn

HEMIT utvikler og leverer digitale verktøy og tjenester for sykehusene i Midt-Norge – alt fra å drifte kjernesystemer til å utvikle skreddersydde løsninger for de medisinske fagmiljøene. En viktig del av dette arbeidet er utvikling av medisinske kvalitetsregistre. Disse registrene brukes bl.a til å dokumentere og evaluere helesetjenestene ved sykehuset, følge opp pasienter, og til statistikk og forskning.  

Observasjon av prevalensmålinger ved sykehuset

Om prosjektet

Nice ledet designarbeidet med to nye kvalitetsregistre. Disse var rettet mot oppfølging og overvåkning av pasienter som har vært til operasjon, og for registrering av antibiotikabruk og sykehusinfeksjoner. I begge tilfeller jobbet vi med å digitalisere prosesser som tidligere har vært manuelle og papirbaserte, hvor man bl.a. var avhengig av å individuelt printe og poste oppfølgingsbrev til pasientene.  Dette er skjøre og tidkrevende prosesser hvor sykehusene tidligere har opplevd feil med svært alvorlige konsekvenser for sine pasienter. 

 

Disse nye løsningene måtte fungere i en krevende arbeidshverdag. Ikke bare skulle de brukes ikke bare av eksperter i fagmiljøet, men også av ansatte i  over 300 ulike avdelinger på tvers av regionen. Disse hadde et bredt spekter av forutsetninger og behov, og i mange tilfeller lite forkunnskap om verktøyet.

Ulike grensesnitt for å planlegge, overvåke og rapportere prevalensmålinger ved helseforetaket

Vårt bidrag

  • Dialog med brukermiljø og kartlegging av behov
  • Dokumentere og visualisere brukerreise og pasientflyt
  • Definere informasjonsarkitektur og struktur
  • Prototyping og testing av design
  • Etablere og dokumentere grafiske retningslinjer for design
  • Etablering av designmetodikk og prinsipper i prosjektarbeidet

Retingslinjer for design