Kartlegging og design for bedriftskultur

Designdrevet kulturendring

  • TrønderEnergi
  • Energi
  • Strategi
  • 2014 – 2014