Fra konsept til lansering for en ny norsk betalingsaktør

Sømløs betaling på nett

  • Dintero
  • Teknologi
  • Digital
  • 2019
Dintero er en norsk teknologibedrift med sikte på å forenkle betalingsreisen – uansett om det er fysisk butikk eller nett, på tvers av ulike betalingsmetoder. Nice hjalp Dintero å designe og lansere førsteversjon av løsningene, med betalingsflyt for sluttbruker og backoffice verktøy for butikkeier.

Bakgrunn

Teamet bak Dintero hadde allerede dyp kjennskap til bransjen – hvor de tidligere hadde tatt den digitale kvitteringstjenesten DSAFE fra idé til oppkjøp. De hadde et tydelig bilde hvor de ville ta den nye oppstarten, med fokus på å raskt etablere seg i markedet.

 

Vi jobbet tett med teamet med et begrenset tidsskjema og budsjett fram mot lansering. Gjennom flere intensive iterasjoner jobbet vi for å definere og designe førsteversjon av produktene – både betalingsflyt mot sluttbruker, og verktøy for butikkeier å støtte seg på.

 

Med et tydelig definert mål og scope var vi i stand til å raskt bevege oss fra konsept til lansering, og å etablere et fundament for teamet å selv utvikle videre.

Checkout

Dintero Checkout er løsningen rettet mot sluttkunde for å håndtere bestilling og betaling. Vi jobbet for å definere en flyt som var så friksjonsfri som mulig, både som en standalone betalingsløsning og integrert i ulike nettbutikker. 

Backoffice

Backoffice gir bedrifter en plattform for å overvåke driften av butikken sin, med full kontroll over ting som transaksjoner, rabatter, returer og kundehistorikk.  Vi jobbet med å definere en informasjonsarkitektur som var fleksibel nok til å gi oversikt over store datasett, og samtidig innsikt i detaljer på et kunde- eller transaksjonsnivå. Vi jobbet også med å etablere et grunnoppsett som kunne skalere og utvides med ny funksjonalitet etter hvert som produktet modnes.

Mobiltilpasset betalingsflyt i Dintero Checkout

Verktøy for oversikt og kundeinnsikt i Backoffice

Resultater

Dintero Checkout ble lansert i 2018 og Backoffice kort tid etter. Bedriften har vokst raskt i ettertid, hvor løsningene i dag er i bruk i en rekke butikker og håndterer over 1000 transaksjoner i minuttet.

Vårt bidrag

  • Informasjonsarkitektur og produktflyt
  • Visuell identitet
  • Prototyping og design av første versjon av produkter