Designstøtte til en teknologioppstart

Enklere miljøsertifisering av bygg

  • Kvist Solutions
  • Teknologi
  • Digital
  • 2021 – 2021
Hvordan kan man strømlinjeforme arbeidet med å miljøsertifisere bygg? Nice hjalp en ny teknologioppstart med å ta de første stegene mot markedet.

Om prosjektet

Kvist utvikler løsninger for å forenkle miljøsertifisering av bygg mot BREEAM-standarden.  I stedet for en lapskaus av mailtråder, excel-ark og vedlegg, er målet å lage en samlet arbeidsflate der ulike involverte kan jobbe sømløst sammen, fra arkitekt til miljørådgiver til revisor.

 

Nice samarbeidet med Kvist tidlig i startgropa, fram mot pilotering og lansering av første versjon av løsningen. Vi jobbet med teamet for å etablere grunnprinsipper og retningslinjer for designet, og for å legge gode premisser for en brukerdrevet designprosess fra start. Løsningen init vant DOGA-merket for god design i 2023.

 

Kartlegging av ulike stakeholdere og deres rolle i prosessen

Mapping av de ulike stegene i sertifiseringsprosessen

Hypoteser om behov og verdiforslag

Nice bidro til å legge et designgrunnlag som senere ble videreutviklet inhouse

Design av logo og profilelementer som del av prosjektet

Vårt bidrag

  • Designrådgiving rundt prosess og brukermedvirkning
  • Gjennomgang av produkt
  • Etablere designprinsipper og grunnelementer for design
  • Fasilitere workshops
  • Grafisk identitet