Redesign av arbeidsverktøy for logistikkplanlegging

Et digitalt generasjonsskifte

  • Timpex
  • Transport
  • Ekspertsystem
  • 2018 – 2019
Hvordan kan man redesigne et ekspertsystem med flere tiårs fartstid fra bunnen opp for en moderne platform?

Bakgrunn

Timpex (nå del av Maritech AS)  har over de siste tre tiårene utviklet og levert verktøy for å planlegge og overvåke  godstransport. Produktene hadde vokst og utviklet seg over årene i tråd med kundebehov, og økt i kompleksitet til knapt noen kjente alle kriker og kroker. Vi jobbet med Timpex for å redesigne kjerneproduktet TMS fra bunnen, og å ta det over på web for første gang. 

Prosess

TMS er det viktigste arbeidsverktøyet til transportplanleggere for å håndtere en kompleks og ofte hektisk arbeidshverdag. Målet er å raskt og effektivt ta imot innkommende transportoppdrag, og å distribuere på en måte som utnytter tilgjengelig transportkapasitet. 

 

Vi var tilstede ved ulike transportfirma for å observere og intervjue ansatte, for å få et innblikk i arbeidshverdagen og oppgavene. Vi så raskt at dette arbeidet var alt annet en forutsigbart, hvor man ofte må sjonglere ulike henvendelser løpende og håndtere alt fra gods på avveie til reinsdyr på parkeringen.

Verktøyene må speile virkeligheten! La det heller være komplisert .. det finner vi ut av
Transportplanlegger og power user av verktøyene

Mulighet til å overvåke og planlegge turer direkte fra kartet

Tilpasning av visning basert på geografri og status

Resultater

Vi jobbet for å bevare mange av egenskapene som gjorde den forrige generasjonen av TMS til et kraftig verktøy for ekspertbrukere: et informasjonsrikt men fleksibelt verktøy. Vi ville fortsatt gi brukerne mulighet til å finne en individualisert arbeidsflyt med skreddersydde søk og filtre, snarveier og visninger.

 

Samtidig ble mange av av de grunnleggende prinsippene for produktet snudd på hodet. Informasjonsstrukturen ble kraftig forenklet – fra et hundretalls menyvalg med hver sine vinduer og tabeller, til tre hovedvisninger. Kjernen i dette var et ny kartbasert lastetorg hvor brukerne kunne interagere med oppdrag og turer på en måte som speilet virkeligheten.  Antallet klikk for å gjennomføre de vanligste oppgavene ble vesentlig redusert, som man ga brukerne nye muligheter til å bygge opp søk og visninger etter egne preferanser.

Designsystem bygget opp rundt gjenbrukbare moduler

Vårt bidrag

  • Brukerinnsikt og kartlegging av arbeidsflyt
  • Ny informasjonsarkitektur og struktur 
  • Innføring av  designsystem 
  • Design av moduler og visuelle elementer
  • Detaljert design av flyt

Vil du vite mer om prosjektet?

anders portrett