Første steg inn i et nytt segment

LNG Quality Planner

  • Kongsberg Digital
  • Energi
  • Digital
  • 2022 – 2023
Flytende naturgass (LNG) er en stadig viktigere komponent i europeiske energi- og klimastrategier. Vi jobbet med Kongsberg Digital for å designe LNG Quality Planner, en løsning for å hjelpe lasteoperatører (charterer) å modellere og ta bedre beslutninger om transport av LNG på skip.

Bakgrunn

Kongsberg Digital utvikler og leverer digital infrastruktur, automasjonsløsninger og softwaretjenester for maritim industri. Quality Planner var det første steget inn i chartering segmentet for Kongsberg Digital. Dette var med andre ord et helt nytt produkt, for en helt ny brukergruppe, i en hittil ganske ukjent arbeidsprosess.

 

Om Prosjektet

Kvaliteten på LNG endrer seg over tid under transport, og dette har både praktiske og økonomiske konsekvenser for charterer-selskapet. LNG Quality Planner er en web-basert applikasjon som hjelper charterer å ta bedre kommersielle beslutninger, bl.a. ved å modellere og estimere hvordan kvaliteten på LNG utvikler seg underveis i transporten. 

 

Gjennom LNG Quality Planner kan lasteoperatører og tradere lage mer presise og dynamiske planer for lasten de skal transportere. På den måten kan de både unngå  at mislighold av lastekontrakten og få bedre kontroll på risiko og resultatet av leveransen. Konsekvensen av en bedre og mer presis plan er mer effektiv drift av skipene i flåten, og på lengre sikt vil man på samme måte kunne evaluerer og predikere utslippene en last vil føre med seg.

 

Vårt bidrag

  • Bruker og markedsresearch
  • Produkt roadmapping
  • Konseptutvikling
  • UI og UX design