Designpartner på GK sin reise fra entreprenør til tjenesteleverandør

Inneklima som tjeneste

  • GK Byggteknologi og Utvikling
  • Industri
  • Strategi
  • 2020 – 2022
Nice har fått være med på den ambisiøse reisen til GK – fra en tradisjonell teknisk entreprenør til å levere ansvar som viktigste kundeverdi.

Ansvar som verditilbud

GK er Skandinavias ledende tekniske entreprenør og servicepartner. De har som mål å levere teknisk drift og vedlikehold av bygg som en tjeneste, der de tar ansvar og tar seg betalt for effekt – ikke innsats.

Det vil si at i stedet for at kunden betaler for eksempelvis to årlige, planlagte service-tilsyn og to tilkallinger fordi uforutsette feil oppstår, så definerer kunden i samarbeid med GK et ambisjonsnivå for bygget på ulike parametre. Dette kan for eksempel være energieffektivitet, oppetid, responstid, komfort etc. Kunden betaler en fast pris for at GK tar ansvaret for at bygget fungerer som det skal – uavhengig om det et år krever ett tilsyn og et annet år krever fem tilsyn. 

Målbilde

Hvorfor vil GK endre seg?

  • For å respondere bedre på kundens behov for helhetlige løsninger
  • For å gjøre eiendomsbransjen mer drifts- og energieffektiv. Mange bygg driftes dårlig idag.
  • Ny teknologi for digitalisering og automatisering skaper nye muligheter
  • For å finne en mer lønnsom forretningsmodell

Innovasjonspartner fra idé til signerte avtaler.

Vi har jobbet vertikal integrert i dette prosjektet. Det vil si at vi har jobbet på tvers av nivåer og avdelinger, fra konsernledelse til servicetekniker og med eksterne rådgivere. På strategisk nivå har Nice i tett samarbeid med interne ildsjeler utfordret status quo og definert målbilder for fremtidens tjenestetilbud. På utøvende nivå har vi bidratt i utforming og kommersialiseringen av tjenestene.

Prosjektet omfattet store endringer på flere nivå: Ny type kunde, ny kundedialog, nytt verdiforslag, ny forretningsmodell,  ny måte for organisasjonen å levere, ny teknologi, behov for ny kompetanse. Å jobbe vertikal integrert var helt nødvendig for å lykkes med en helhetlig designtilnærming i prosjektet.

En felles modell for å jobbe mot en langsiktig strategisk mål gjennom konkrete prosjekt

Kommersielle resultat

Vårt bidrag

Visualisere målbilde – Illustrasjon for å formidle nytt målbilde internt til styringsgruppe og til kunder.

 

Verifisere kundebehov – Initiell verifisering av at nytt verdiforslag er attraktivt for kunder.

 

Underlag til styringsgruppe – Formidle målbilde, milepæler, fremgangsmåte og utfordringer etc

 

Ekstern kommunikasjon – Formidle målbilde og engasjere kunder.

 

Prosessvisualisering – Formidle og forankre et narrativ om status quo og veien til mot ny forretningsmodell.

 

Service Blueprint V1 – Skissere helheten og konkretisere hva som kreves for å nå målet. Sørge for at alle i organisasjonen, fra ledere til elektrikere, tror på realismen i omstillingen.

 

Håndboka” – Detaljere og konkretisere hva som kreves for å nå målet. Sørge for at alle i organisasjonen, fra ledere til elektrikere, tror på realismen i omstillingen.

 

Service Blueprint V2 –Visualisere og konkretisere hva som kreves for å rulle ut tjenesten i hele Norden.

 

Konsept kundegrensesnitt – Utforske hva et tilhørende kundegrensesnitt må innholde og hvordan det kan fungere.

 

Teknisk skisse – Sørge for en felles teknologisk virkelighetsforståelse.

 

Effektavtale – Konseptualisere og konkretisere tjenesten rundt Effektavtale.

 

Smart Digital Driftsstøtte – Konseptualisere og konkretisere tjenesten rundt Smart Digital Driftsstøtte.

Identifiserte kundebehov

Ambisjonsnivå for bygget defineres i dialog med kunde

Konsept for benchmarking av bygg

Tjeneste blueprint

Prosess-illustrasjon