Behovskartlegging for nettbaserte tjenester

Statistikk og samhold i fiskerinæringen

  • Norges Råfisklag
  • Industri
  • Digital
  • 2020 – 2020