Behovskartlegging av pasientvarslingssystemer

Hva er kravene til fremtidens trygghetsteknologi?

  • Trondheim Kommune
  • Helse
  • Tjeneste
  • 2018 – 2018