Design av digitalt verktøy for å støtte veiledere i legeutdanningen

Veiledning av leger i spesialisering

  • St. Olav Hospital
  • Helse
  • Digital
  • 2019 – 2023
Design av verktøy for å gi veiledere i spesialistutdanningen for leger faglig støtte i lommeformat.

Bakgrunn

Spesialistudanningen for leger har endret seg i forbindelse med at ny spesialistforskrift tredde i kraft i 2019. Den nye ordningen tar sikte på å løfte kvaliteten i utdanningen, og stiller med dette nye krav til veiledning, supervisjon og vurderinger av LIS. Til nå har veiledningspraksis i stor grad vært opptil den enkelte avdeling, hvor det har vært stor variasjon både mellom spesialiteter og helseforetak, og de nye ordningene oppleves ofte som krevende å skulle iverksette i en klinisk hverdag preget av tid- og ressursknapphet. 

Innhold tilpasset ulike roller og settinger

Prosess

I lys av dette har Nice bistått i design av et nytt digitalt verktøy for å støtte veiledere og supervisører i arbeidet, i tett samarbeid med St. Olav Hospital som prosjekteier og Regionalt utdanningssenter for leger i spesialisering (Regut) ved Helse Sørøst som ekspertmiljø. 

 

For å forstå behovsbildet gjennomførte vi behovskartlegging i form av dybdeintervjuer ved ulike sykehus og spesialiteter, og vi prototypet tidlig en skisseløsning som ble testet på veiledere. Videre i prosessen jobbet vi systematisk og iterativt med å definere struktur og utvikle innhold i samarbeid med ekspertressurser. Mye av dette arbeidet ble gjennomført vha. digitale samhandlingsverktøy hvor man i fellesskap jobbet rundt en visuell framstilling av totaliteten i appen, med dette som felles plattform for diskusjon, innholdsutvikling og struktur.   

Resultater

Resultatet er en app med innhold skreddersydd til ulike roller, hvor man bl.a. får oversikt, anbefalinger på praktisk gjennomføring av ulike aktiviteter og forslag på ulike verktøy og metoder for å støtte opp under aktivitetene. Appen er strukturert både for å kunne gi verdi som et standalone-verktøy, og for å kunne fungere som en forlengelse av veilederkurs. Den åpner også for å integrere direkte med kompetanse- og dokumentasjonssystemene som alllerede er i bruk ved sykehuset. 

Vårt bidrag

  • Kartlegging av brukerbehov
  • Flyt og informasjonsarkitektur
  • Visuell design
  • Tilrettelegging av innhold

Vil du vite mer om prosjektet?

anders portrett