Design av nye telemedisinske tjenester

Logopedibehandling over video

  • Sunnaas Sykehus
  • Helse
  • Tjeneste
  • 2021 – 2021