Prosesser for utvikling og validering av forretningsideer

Menneskesentrert innovasjon i banken

  • Sparebank1 SMN
  • Finans
  • Tjeneste
  • 2018 – 2020