Hvordan kan man bruke sanntidsdata om folkeopinionen til å skape mer engasjerende og interaktive nyheter?

Sentimentanalyse som tjeneste

  • Instapoll
  • Teknologi
  • Digital
  • 2016 – 2017

Om prosjektet

Kan maskiner forstå følelsene bak en Tweet? Nice har jobbet med teknologioppstarten Instapoll for å utforske nye og engasjerende brukeropplevelser basert på sentimentanalyse og maskinlæring. Ved å analysere følelsene som ligger bak tekstene vi poster i sosiale medier kan man danne et sanntidsbilde av folkeopinionen og hvordan denne endrer seg over tid. Vi ønsket å anvende dette for å belyse aktuelle tema.

Nice har jobbet med Instapoll fra idéstadiet med å finne innovative applikasjoner og nye måter å visualisere denne typen informasjon for sluttbrukere. Vi har prototypet og designet løsninger for ulike kontekster som den amerikanske presidentvalgkampen og fotball-VM. Løsningen har bl.a. vært i bruk i TV2s Premier League sendinger.

Sentimentanalyse

Vi jobbet med å utforske hvordan denne typen sentimentdata kunne formidles effektivt til et bredere publikum, og om man kunne bygge nye tjenester for å berike tradisjonelle nyheter og tv-sendinger.

Design av ulike moduler for å berike nyheter og innhold på web med sentimentdata

Løsningen ble bl.a. tatt i Premier League sendinger for å vise folkeopinionen i sanntid

Vårt bidrag

  • Konseptutvikling og prototyping
  • Grafisk identitet og retningslinjer for design
  • Datavisualisering
  • Interaksjonsdesign