Grensesnitt for AI-basert kontrollromsassistent

Situasjonsforståelse i kontrollrommet

  • Kairos
  • Energi
  • Digital
  • 2019 – 2022
Hvordan kan ny teknologi bidra til å bedre situasjonsforståelse og øke sikkerheten offshore? I moderne industri spiller fortsatt menneskelige operatører en avgjørende rolle. Etter hvert som kompleksitet og automasjon øker stilles stadig større krav evnen til å forstå og gripe inn i prosessene, og ofte er menneskelige faktorer en hovedårsak når noe går galt. Vi jobbet med å oversette ny teknologi for å modellere og analysere industrielle prosesser til verktøy som kan hjelpe operatørene å stille bedre diagnose i sanntid.

Problemet

Arbeidsflyten i kontrollrommet har tradisjonelt vært reaktiv – man overvåker prosesser og responderer på alarmer når de trigges. Når en situasjon først oppstår er det ofte operatørens egen erfaring og know-how som er avgjørende for håndteringen. Man må selv forstå og fortolke symptomer, og ofte handler man delvis i blinde. I verste fall kan en feil situasjonsforståelse eskalere situasjonen og føre til ulykker, og i beste fall fører det til nedstenginger og unødvendige produksjonstap.

Mot en økt situasjonsforståelse av årsaker og virkninger

Bakgrunn

Kairos er et selskap med mål om å skape tryggere kontrollromsmiljø gjennom bruk av AI-teknologi. Grunntanken bygger på nye og innovative måter å modellere industrielle prosesser – hvor man kan få fram rotårsaker, sammenhenger og konsekvenser på et nivå som hittil har vært forbeholdt forskningsfronten.

 

Dette åpner for helt nye muligheter til å gi en sanntidsanalyse av situasjoner, hvor man kan oppdage og agere på avvik før de utvikler seg. Målet er å hjelpe operatørene å raskt stille en fullstendig diagnose snarere enn å drive brannslukking og symptombehandling. Samtidig åpner teknologien også for nye nivå av kompleksitet – og hvis man ikke er i stand til å oversette og presentere informasjonen på menneskelige premisser vil det raskt kunne bli et forstyrrende eller forvirrende element i en allerede krevende situasjon.

Modeller som kan identifisere mulige årsak og konsekvenser når situasjoner oppstår

Prosess

Nice har jobbet med Kairos siden oppstarten med å iterativt designe og forbedre kjerneproduktet. Vi har jobbet med å oversette en teknologiambisjon til digitale produkter som operatørene kan stole på og støtte seg på i kontrollrommet.

 

Hvilken informasjon er relevant på ulike tidspunkt? Når skal man tiltrekke oppmerksomhet og når skal man unngå distraksjoner? Hvordan bygger man tillit hos operatørene? Hva kan automatiseres og hva krever en menneskelig vurdering? Hvordan bør verktøyet passe inn med resten av systemene i kontrollrommet?

Kartlegging av ulike situasjonsforløp i samarbeid med ulike operatører og eksperter

I denne prosessen jobbet vi bl.a. aktivt med å kartlegge arbeidsflyt, prototype og teste sammen med operatører, og å etablere grunnprinsippene for informasjonsarkitektur og interaksjon. Etter hvert som produkt-porteføljen har vokst har vi også jobbet med å løfte disse prinsippene til en helhetlig designsystem som kan brukes på tvers av ulike produkter og kontekster: både interne og sluttbruker-rettede verktøy, sanntids og “offline” applikasjoner, mm.

 

Vi har også jobbet tett med å involvere sluttbrukere – både i å forstå operatørrollen og å tilpasse produktet deres behov, men også i å jobbe med å endre tankesett og åpne for nye måter å tenke situasjonshåndtering. Bl.a. har vi gjennomført flere serier workshops med Equinor, hvor man i fellesskap har videreutviklet produktet og tilpasset det bruk i en svært kompleks organisasjon.

Vårt bidrag

  • Overordnet UX og UI designansvar for produktet
  • Etablere retningslinjer for design på tvers av produktportefølje og felles designsystem
  • Bruktertesting av prototyper og produkt
  • Workshops og ulike medvirkningsprosesser for å samskape produktet med kunde