Transparent rekvisisjon og analyse av urinprøver

Smartere bruk av antibiotika

  • St. Olavs Hospital
  • Helse
  • Digital
  • 2019 – 2020
Bruken av bredspektret antibiotika er i ferd med å bli et folkehelseproblem. Mikrobiolaben hos St. Olavs Hospital gjennomførte et innovasjonsprosjekt med mål om å skape økt transparens og bedre kommunikasjon mellom lab, leger og sykepleiere for bedre valg av antibiotika ved for eksempel urinveisinfeksjoner.

Om prosjektet

Det er et overordnet mål å få ned antibiotikabruk i samfunnet. En gruppe mikrobiologer ved St. Olavs har kartlagt at bedre kommunikasjon mellom rekvirent og laboratorium kan påvirke bruken, ettersom urinprøver i dag sendes inn med svært mangelfull metainformasjon.

Illustrasjon fra et legekontor

Ved hjelp av enkle illustrasjoner kunne vi la intervjuobjektene snakke fritt knyttet til spesifikke situasjoner som var kartlagt som viktige på forhånd.

Vi gjorde et kartleggingsarbeid gjennom dybdeintervju der vi bearbeidet innsikter og anbefalte virkemidler for utviklingen av verktøy for å støtte sykepleiere og leger i avgivelsen av korrekt og nødvendig informasjon.

Illustrasjon av labteknikerAnbefalingene våre gav innovasjonsprosjektet en enklere vei til målet om mer tydelig kommunikasjon, med mer spissede virkemidler, som skulle spare tid og ressurser i det videre utviklingsarbeidet.

Vårt bidrag

  • Innsiktsarbeid
  • Intervjuer med leger og sykepleiere
  • Konseptualisering av forbedringer i kommunikasjonsflyt
  • Test av konsept med leger og sykepleiere
  • Utarbeidelse av prinsipper for utvikling av grensesnitt