Kartlegging og visualisering av arbeidsprosesser

Smidigere arbeidsprosesser i et industrikonsern

  • OneCo
  • Industri
  • Strategi
  • 2018 – 2018