Kartlegging av publikumsopplevelsen

En global vitenskapsfestival i Trondheim

  • Starmus
  • Offentlig
  • Tjeneste
  • 2017
Hvordan kan man bruke designmetodikk for å kartlegge og forbedre publikumsopplevelsen for en vitenskapsfestival?

Bakgrunn

Trondheim var vertskap for Starmus, verdens mest ambisiøse vitenskapsfestival, i 2017. Festivalen tiltrekker seg et stort internasjonalt publikum med noen av de største navnene innen kultur og vitenskap som headlinere – fra Stephen Hawking til Oliver Stone til Larry King. Festivalen i Trondheim ble til gjennom omfattende samarbeid mellom lokale offentlige og private aktører, med Technoport i førersetet. 

Med all innsatsen som ble lagt i å planlegge og gjennomføre festivalen var det avgjørende å høste erfaring og lærdommer fra gjennomføringen. Nice jobbet med å kartlegge og evaluere festivalopplevelsen fra et publikumsperspektiv.

Observasjoner og intervjuer underveis for å få et innblikk i publikumsopplevelsen.

Prosess

Vi jobbet med å kartlegge festivalopplevelsen for et spekter ulike deltakere – folk med ulike grader av erfaring og bakgrunn, ulike interesser, alder, fysiske forutsetninger, osv. Gjennom observasjoner, intervjuer og tjenestesafarier fikk vi innsikt i de ulike delene av opplevelsen. Dette ble oversatt til brukerreiser som beskriver hvordan ulike interaksjoner over tid bidro til helhetsinntrykket, fra å få kjennskap om festivalen, til booking, transport og oppevelsen av selve festivalarenaen, helt til minnene man satt igjen med etterpå.

Videre kartla vi de bakenforliggende prosessene som måtte være på plass for å levere publikumsopplevelsen, og vi identifiserte rom for forbedringer langs tre hovedakser.

Tjenestekarte sammenstilte ga et helhetsbilde av opplevelsen både over tid og over ulike deler av arenaen.

Resultater

Kartet ga en visuell framstilling av både tjenestereisen, publikumsopplevelsen og viktige innsikter. Den beskriver reisen både romlig – for ulike deler av arenaen, og over tid – før under og etter festivalen, og koblet dette mot den emosjonelle opplevelsen. Disse innsiktene ble et viktig verktøy for både Starmus og Technoport for å videreutvikle og levere fremtidige festivaler.

Vårt bidrag

  • Brukerintervjuer
  • Tjenestesafari og observasjoner
  • Analyse og sammenstilling av innsikter
  • Mapping av opplevelsen