Tjenestedesign for mobilitetsplatform

Mobilitetstjenester i distriktene

  • AtB
  • Transport
  • Tjeneste
  • 2019
  • Mobilitet Trøndelag Tjenestedesign Brukerinnsikt
AtB tilbyr kollektivtransport til hele Trøndelag – en region på størrelse med Sveits. De har tradisjonelt blitt sett på som en bussoperatør, men går nå mot en ny strategi basert på å levere mobilitet som tjeneste.

Bakgrunn

AtB jobber aktivt for å stå på egne ben og utvikle tjenestene sine for og med Trøndere. En del av deres ansvar som offentlig tilbyder av mobilitet er å nå alle deler av Trøndelag. Nice gjennomførte i 2019 forprosjekt med mål om å kartlegge brukerbehov og utforske konsepter for mobilitet i distriktene.

Hvordan kan vi lage et mer attraktivt mobilitetstilbud for Trøndere utenfor Stor-Trondheim?

Prosess

Vi startet arbeidet med mobilitet i distriktene ved å formulere fremtidige ambisjoner for AtB, og brukte McKinleys tre horisonter som rammeverk for diskusjonene. 

 

For å forstå Trønderne bedre la Nice ut på tur for å intervjue og observere eksisterende og potensielle brukere av AtBs tilbud. Med mål om å formidle lærdommene fra reisene syntetiserte vi innsiktene til en kundereise som beskrev opplevelsene rundt kollektivreise i distriktet. I tillegg kategoriserte vi brukerne, og beskrev hvilke reelle valg de sto overfor, samt hva som motiverte dem til å velge transportmiddel. 

 

Videre arbeidet vi med brukertypene og deres motivasjoner, og utarbeidet konseptskisser og -scenarioer for å ta med inn i workshop med representanter fra mange avdelinger hos AtB. En samskapende workshop ble viktig i arbeidet med å bearbeide og forankre innsiktene – og skape entusiasme internt for nye konsepter.

Resultater

De viktigste resultatene fra prosessen var visualisering av brukerbehov, og den brede erkjennselsen og verifiseringen internt: Fra medarbeidere hos kundeservice til ledere med strategisk innflytelse. De digitale konseptene og tilhørende workshop spilte en stor rolle i å skape engasjement og forankring om én retning for tjenestetilbudet i distriktet. Konseptene og deres visuelle beskrivelse har også utgjort en stor forskjell for oppdragsgiver i budsjett- og samarbeid med politikere og tredjeparter.

Generealisert brukereise som beskriver de bussreisendes utfordringer. Tydelige painpoints og høydepunkt langs veien.

Basert på samtaler med reisende og ikkereisende på tvers av Trøndelag sammenfattet vi et kart over brukeropplevelsen til AtBs kunder.

Vårt bidrag

  • Fasilitering av workshoper for målsetting, visjonsbygging og forankring
  • Konseptualisering av retninger for forretningsmodeller
  • Dybdeintervjuer, service safari og brukerobservasjoner for å definere mulighetsrom
  • Konseptutvikling av nye tjenestetilbud på app-format
  • Rådgivningsmøter om nærliggende tema, bl.a. piloter og markedsdialoger.